Søg

Linkedin

Karriere

English
Selskabsret

Et grundlæggende kendskab til de selskabsretlige regler og deres betydning i praksis er væsentligt for alle selskaber og fonde i arbejdet med at skabe værdi for ejere, medarbejdere og investorer m.fl.

Elmann yder specialiseret rådgivning om selskabsret og øvrige erhvervsretlige forhold, som er en af kontorets kernekompetencer.

Vores advokater på området har et bredt kendskab til erhvervslivets forhold fra blandt andet bestyrelsesarbejde, og har derfor en betydelig indsigt i og erfaring med kommercielle forhold.

Vi yder rådgivning inden for alle områder af selskabsretten til både danske og udenlandske virksomheder, fonde og foreninger, hvor klientens særlige behov og branche altid er udgangspunktet, når vi rådgiver.

Elmann fungerer som sparringspartner, og vores rådgivning omfatter blandt andet:

  •          Valg af virksomheds- og selskabsform
  •          Stiftelse af selskaber og filialer 
  •          Fusion, spaltning, omdannelse og anden omstrukturering af selskaber
  •          Ejeraftaler
  •          Vedtægter
  •          Kapitalforhold

Vi har desuden omfattende erfaring med forhandling, udarbejdelse og fortolkning af kommercielle kontrakter af enhver art.

 Nyheder

Kontakt:


Søren Ingerslev
Advokat (L), LLM,
MBA, Partner

T: (+45) 33 34 78 03
M: (+45) 30 31 94 51
E: si@elmann.dk