Søg

Linkedin

Karriere

English
Arbejds- og ansættelsesret

Som arbejdsgiver er det vigtigt at være opmærksom på grænserne for ens råderum i ansættelsesforholdet.

Elmann rådgiver om alle aspekter inden for arbejds- og ansættelsesret, herunder de persondataretlige. Bistanden ydes i tæt dialog og forståelse med klienten, hvor fokus er på en løsningsorienteret rådgivning, som gør klienten i stand til at kunne handle hurtigt, effektivt og juridisk korrekt.

Vi rådgiver internationale og danske virksomheder, offentlige myndigheder og institutioner samt direktører og ledende medarbejdere.

Vores ekspertise og rådgivning omfatter blandt andet:

  •        Ansættelsesaftaler, herunder direktørkontrakter
  •        Incitamentsordninger
  •        Konkurrence- og kundeklausuler
  •        Varsling og gennemførsel af ændringer i bestående ansættelsesforhold
  •        Overenskomstforhold
  •        Opsigelser, herunder kollektive opsigelser
  •        Problemstillinger ved salg af virksomheder og konkurs
  •        Offentlige arbejdsgivere
  •        Information og høring
  •        Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Herudover bistår vi med at føre sager ved domstolene, voldgifter, faglige voldgifter og arbejdsrettenNyheder

Elmann Nyheder Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders jobopslag på Instagram
Elmann Nyheder Konkursbo dømt til at betale godtgørelse til tre ansatte på barsel, som ikke blev virksomhedsoverdraget
Kontakt:


Henrik Græsdal
Advokat (L), Partner
T: (+45) 51 74 01 99
E: hgr@elmann.dk