Søg

Linkedin

Karriere

English
Kommuners regres

Elmann beskæftiger sig især med to former for regres, nemlig sygedagpengeregres og arbejdsgiverregres. Der kan kræves regres i forbindelse med alle ulykker, hvor der er en ansvarlig 3. part. I praksis udbetales langt de største regresbeløb i forbindelse med trafikulykker.

 

Sygedagpengeregres

De kommunale budgetter er pressede, og mange kommuner har fået øjnene op for, at det kan betale sig systematisk at udnytte muligheden for sygedagpengeregres i henhold til erstatningsansvarslovens § 17, stk. 1.

Arbejdsgiverregres

Kommer en medarbejder til skade f.eks. ved en trafikulykke, og arbejdsgiver udbetaler løn i sygeperioden, har arbejdsgiver mulighed for at kræve udgifter til vikar m.m. betalt af modpartens ansvarsforsikringsselskab, jfr. erstatningsansvarslovens § 17, stk. 2.

Der er hjælp at hente

Vi systematiserer inddrivelsen af regresbeløb i kommunerne og hjælper arbejdsgiverne med at vurdere muligheden for regres for vikarudgifter.

Når kommunen har haft udbetalinger til sygedagpenge i forbindelse med borgernes sygemeldinger, kan kommunen kræve sygedagpengene erstattet, hvis der er en ansvarlig skadevolder, som er skyld i sygemeldingen.



Nyheder

Elmann Nyheder Christian Balslev Jørgsholm modtager advokatbestalling
Elmann Nyheder Elmann har bistået Penneo A/S med købet af Know-Your-Customer-aktiviteter
Elmann Nyheder ELMANN SØGER 2. ÅRS ELLER 3. ÅRS JURASTUDERENDE TIL INKASSO
Elmann Nyheder Elmann anbefales af international rangliste for advokater og advokatfirmaer
Elmann Nyheder Øget interesse i vækstbørs giver travlhed for Elmann
Kontakt:


Henrik Græsdal
Advokat (L), Partner
T: -
M: (+45) 51 74 01 99
E: hgr@elmann.dk