Søg

Linkedin

Karriere

English
Private Client

Elmann tilbyder højt kvalificeret rådgivning inden for privat formueret. Dette gælder både danske og udenlandske virksomhedsejere og privatpersoner med særlige formueforhold, fonde samt forskellige velgørende organisationer og institutioner.

I et tæt og kompetent samarbejde med Elmanns øvrige fokusområder finder vi den optimale løsning på de komplekse problemstillinger.

Vi tilbyder blandt andet rådgivning inden for:

  • Virksomhedsoverdragelser
  • Generationsskifte
  • Omstrukturering af selskaber (herunder fusion, spaltning, aktiebytning samt tilførsel af aktiver)
  • Førelse af skatte og afgiftssager ved de administrative myndigheder og domstolene
  • Vurdering af skatteretlige konsekvenser af påtænkte dispositioner med henblik på at anvise den bedst mulige løsning af skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger
  • Ansøgninger om bindende svar hos skattemyndighederne


Nyheder

Elmann Nyheder Elmann fik delvist medhold i kompleks klagesag mod tre nordjyske kommuner
Elmann Nyheder Mød advokatfuldmægtig, Christian Balslev Jørgsholm
Elmann Nyheder Elmann søger erfaren advokatfuldmægtig eller advokat
Elmann Nyheder Første grænseoverskridende rammeaftale i Europa
Elmann Nyheder Bo- og gaveafgiften i den nye finanslov