Søg

Linkedin

Karriere

English
Private Client

Elmann tilbyder højt kvalificeret rådgivning inden for privat formueret. Dette gælder både danske og udenlandske virksomhedsejere og privatpersoner med særlige formueforhold, fonde samt forskellige velgørende organisationer og institutioner.

I et tæt og kompetent samarbejde med Elmanns øvrige fokusområder finder vi den optimale løsning på de komplekse problemstillinger.

Vi tilbyder blandt andet rådgivning inden for:

  • Virksomhedsoverdragelser
  • Generationsskifte
  • Omstrukturering af selskaber (herunder fusion, spaltning, aktiebytning samt tilførsel af aktiver)
  • Førelse af skatte og afgiftssager ved de administrative myndigheder og domstolene
  • Vurdering af skatteretlige konsekvenser af påtænkte dispositioner med henblik på at anvise den bedst mulige løsning af skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger
  • Ansøgninger om bindende svar hos skattemyndighederne


Nyheder

Elmann Nyheder Lawyer Monthly Legal Award 2017
Elmann Nyheder Ny advokat hos Elmann
Elmann Nyheder Nye medarbejdere til Elmann
Elmann Nyheder Partner recognised as Employment, Labour and Benefits Lawyer of the Year Denmark
Elmann Nyheder Elmann byder nye partnere velkommen
Kontakt:


Nicolai Thorsted
Advokat (L), Partner
T: +(45) 33 34 78 25
M: +(45) 51 20 94 51
E: nth@elmann.dk