Søg

Linkedin

Karriere

English
Private Client

Elmann tilbyder højt kvalificeret rådgivning inden for privat formueret. Dette gælder både danske og udenlandske virksomhedsejere og privatpersoner med særlige formueforhold, fonde samt forskellige velgørende organisationer og institutioner.

I et tæt og kompetent samarbejde med Elmanns øvrige fokusområder finder vi den optimale løsning på de komplekse problemstillinger.

Vi tilbyder blandt andet rådgivning inden for:

  • Virksomhedsoverdragelser
  • Generationsskifte
  • Omstrukturering af selskaber (herunder fusion, spaltning, aktiebytning samt tilførsel af aktiver)
  • Førelse af skatte og afgiftssager ved de administrative myndigheder og domstolene
  • Vurdering af skatteretlige konsekvenser af påtænkte dispositioner med henblik på at anvise den bedst mulige løsning af skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger
  • Ansøgninger om bindende svar hos skattemyndighederne


Nyheder

Elmann Nyheder Partner recognised by Who’s Who Legal
Elmann Nyheder Forbedringer af selskabslovens bestemmelser
Elmann Nyheder Elmann is Pensions - Lawyer of the Year
Elmann Nyheder Kursus M&A: Overdragelse af små og mellemstore virksomheder
Elmann Nyheder Overtagelsestilbud til aktionærerne i Glunz & Jensen Holding A/S
Kontakt:


Nicolai Thorsted
Advokat (L), Partner
T: +(45) 33 34 78 25
M: +(45) 51 20 94 51
E: nth@elmann.dk