Søg

Linkedin

Karriere

English
Udbud og Statsstøtte

Udbud

Elmann bistår i vidt omfang både offentlige ordregivere såvel som private virksomheder i forbindelse med gennemførelse af offentlige projekter, EU-udbud samt tilbudsafgivelse. Vores rådgivning omfatter generel vejledning i de udbudsretlige regler såvel som konkret vejledning i relation til gennemførelse af afgivelse af tilbud på EU-udbud og/eller nationale udbud.

Udbud for ordregivere

Udbudsretlig rådgivning

Elmann yder en juridisk rådgivning, der omfatter de enkelte delelementer og/eller fuldt ansvar for den faktiske forberedelse og gennemførelse af udbud.

 • Valg af udbudsform og forum for udbud
 • Udarbejdelse af og kvalitetssikring af udbudsmaterialer til EU-udbud, annonceringer og tilbudsindhentninger. Herunder udarbejdelse og kvalitetssikring af kontrakter og udbudsbetingelser.
 • Gennemførelse af egnethedsvurdering og prækvalifikation af tilbudsgivere
 • Juridisk kvalitetssikring af kravspecifikation i udbudsmateriale
 • Koordinering af tilbudsmodtagelse, gennemførelse af afklaringsprocedure
 • Tilbudsevaluering og bedømmelse samt prissætning af eventuelle forbehold
 • Gennemførelse af spørgsmål/svar fasen, forhandlinger eller lignende
 • Udarbejdelse af evalueringsrapport med offentliggørelse og begrundelse for tildeling
 • Juridisk rådgivning i forhold til ekstern og intern kontraktstyring
 • Underretning af tilbudsgivere samt udarbejdelse af begrundelser til tilbudsgivere om tildeling af kontrakt
 • Sparring om og håndtering af klagesager

  

 

Særligt i relation til kommuner og kommunale virksomheder omfatter vores rådgivning tillige grænserne for kommunalfuldmagten og tilrettelæggelse af den kommunale beslutningsproces i relation til den konkrete sag, kommuners udbud og salg af fast ejendom.

Kurser og vidensdeling

Herudover kan Elmann afholde skræddersyede kurser i udbudsretlige emner.

Emner kan blandt andet være:

 • ”Brush-up” på udbudsretten for nye eller erfarne medarbejdere
 • Udbudslovens fleksible udbudsformer: funktionsudbud, “light-regimet”, dynamisk indkøbssystem, dialog med markedet, udbud med forhandling/konkurrencepræget dialog
 • Tærskelværdier og delydelsesreglen
 • Evalueringsmetoder
 • Udfyldelse og håndtering af ESPD
 • Samarbejdet med tilbudsgiver efter endt udbudsproces

Udbud for tilbudsgivere

Juridisk rådgivning

 Rådgivning omfatter bl.a.:

 • Kvalitetssikring af dine tilbudsdokumenter, så du undgår at blive erklæret ukonditionsmæssig
 • Håndtering af tilbudsafgivelse. Du leverer tilbudsbeskrivelsen. Vi sætter alt op og sørger for, at alle de nødvendige bilag, herunder ESPD, er udfyldt og vedhæftet

Sparring om og håndtering af klagesagerUdbudsprocesser er komplekse og forlanger både erfaring og et dybdegående kendskab til reglerne. Elmann har den fornødne erfaring og ekspertise til at kunne bistå og sørge for at dialoger og forhandlinger bliver etableret og gennemført professionelt.

Statsstøtteret

Statsstøtteret er ligeledes et kompliceret område, hvori der kræves juridisk disciplin. Elmanns afdeling inden for offentlig virksomhed og forvaltning har ekspertisen til at løse de statsstøttelige udfordringer, der måtte forekomme for både offentlige myndigheder, offentlige virksomheder samt private virksomheder.Nyheder

Elmann Nyheder Advokat eller erfaren fuldmægtig til Elmann Fast Ejendom & Entreprise
Elmann Nyheder Skal vi hjælpe dig med at udarbejde en fremtidsfuldmagt?
Elmann Nyheder Elmann rangeres i årets Legal 500 EMEA
Elmann Nyheder NY frist for virksomheders indlevering af årsrapporter
Elmann Nyheder Elmann rådgiver Penneo i børsnotering på Nasdaq Copenhagen
Kontakt:


Henrik Græsdal
Advokat (L), Partner
T: (+45) 51 74 01 99
E: hgr@elmann.dk