Søg

Linkedin

Karriere

English
Offentlig virksomhed & Forvaltning

Elmanns afdeling for offentlig virksomhed og forvaltning er kendt for sit specialiserede og dybdegående kendskab til den offentlige sektor samt det politiske miljø i forvaltninger og kommuner.

Elmann har tæt kontakt med de relevante myndigheder og har stor erfaring indenfor hvilke vilkår den offentlige sektor er underlagt og de tilknyttede politiske processer. Medarbejderne hos Elmann har indgående og betydelig erfaring med at løse de forvaltningsretlige problemstillinger, som påstår i mødet mellem myndighederne og borgere og virksomheder. Vi rådgiver dagligt især kommuner og erhvervsvirksomheder om offentlig ret og fører mange principielle sager ved domstolene.

Elmanns afdeling er eksperter i offentlig regulering og rådgiver både kommuner, regioner, offentlige virksomheder, medicovirksomheder samt erhvervsvirksomheder.

Vi bistår blandt andet med:

 • Offentlig- privat innovation og samarbejde (OPI og OPS)
 • Innovative udbud og OPI
 • Retssager for offentlige myndigheder
 • Rådgivning for udbud og klagesager
 • Komplekse kontrakter
 • Miljø- og planret
 • Konkurrenceret
 • Social ret og social økonomi

 

Offentlig virksomhed og persondata

Alle offentlige myndigheder skal med andre ord forholde sig til kravene til korrekt behandling af personoplysninger, idet man ligger inde med oplysninger om medarbejdere og borgere.

Elmann bistår med :

Håndtering af persondata i forbindelse med

 • Kommunens afgørelsessager
 • Borgernes egenaccess
 • Henvendelser fra de registrerede vedrørende behandlingen af personoplysninger
 • Etablering af whistleblower-ordning
 • Overvågning, kontrol og registrering af medarbejdere og borgere
 • Videregivelse til andre myndigheder
 • Overførsel af data ud af EU

IT-sikkerhed

 • Databehandleraftaler og underdatabehandleraftaler
 • Opbevaring og sletning af personoplysninger
 • Forvaltningsretlige krav til sikkerheden

Complianceproces

 • Udarbejdelse af konsekvensanalyse (PIA)
 • Etablering af DPO-funktion (databeskyttelsesrådgiver)
 • Udarbejdelse af politikker og uddannelse af personale
 • Rådgivning om tekniske og organisatoriske forandringer

Databrud

 • Håndtering af bruddet
 • Anmeldelse til Datatilsynet
 • Bistand ved Datatilsynets undersøgelse
 • Underretning til de registrerede
 • Håndtering af erstatningskrav
 • Håndtering af bødekrav
 • Sikring mod fremtidige databrud


Nyheder

Elmann Nyheder NASDAQ COPENHAGEN HAR GENINDFØRT MULIGHED FOR SPAC-NOTERINGER I DANMARK
Elmann Nyheder ELMANN SØGER PERSONLIG ASSISTENT (PA) – mulighed for deltid
Elmann Nyheder FRISTEN FOR OMREGISTRERING AF IVÆRKSÆT-TERSELSKABER (IVS) UDLØBER SNART
Elmann Nyheder Elmann søger en 2. års eller 3. års jurastuderende til IPR-afdelingen
Elmann Nyheder Elmann rådgiver Custimy.io i forbindelse med en af Danmarks største pre-seed investeringer
Kontakt:


Henrik Græsdal
Advokat (L), Partner
T: (+45) 51 74 01 99
E: hgr@elmann.dk