Søg

Linkedin

Karriere

English
Insolvens og Rekonstruktion

En virksomhed i økonomiske problemer medfører ikke kun usikkerhed for ejere og medarbejdere, men også for kreditorer. Det er derfor vigtigt at finde den bedst mulige løsning for virksomheden og begrænse tabene for de involverede parter.

Elmann yder rådgivning i alle former for insolvensretlige spørgsmål. Dette omfatter varetagelse af opgaver som rekonstruktør under rekonstruktioner af kriseramte virksomheder samt udførelse af hverv som kurator i konkursboer og likvidator under likvidationer. Elmanns advokater inden for insolvens og rekonstruktion har igennem en årrække oparbejdet stor ekspertise og erfaring inden for alle områder af insolvensretten med behandling af insolvensretlige komplekse problemstillinger og rekonstruktioner af national og international karakter.

Vi yder rådgivning til virksomhedsejere og ledelse i forbindelse med rekonstruktion af kriseramte virksomheder og har betydelig erfaring med forhandling med kreditorer og banker i forbindelse med rekonstruktioner, akkorder og frivillige gældsordninger.

Elmann yder bistand inden for alle områder af insolvensretten, herunder:

  • Som likvidator udpeget af skifteretten eller ejerne 
  • Som kurator i konkursboer
  • Som tilsyn i rekonstruktioner
  • Omstødelsessager for eller imod konkursboer
  • Indgivelse af konkursbegæringer

Partner, Finn Lynge Jepsen er fast medhjælper ved Sø- og Handelsrettens skifteret.

 Nyheder

Elmann Nyheder Nye anbefalinger for god selskabsledelse
Elmann Nyheder Krav om opbevaring af selskabsdokumenter træder i kraft 1. januar 2021
Elmann Nyheder Nyhedsbrev fra Nasdaq om First North-selskabers overholdelse af oplysningsforpligtelser
Elmann Nyheder Elmann søger sagsbehandler/ sekretær til fast ejendom
Elmann Nyheder Elmann bistår FORCE Technology med salget af Marine Equipment Service-afdeling
Kontakt:


Finn Lynge Jepsen
Advokat (H), Partner
T: (+45) 33 34 78 04
E: fij@elmann.dk