Søg

Linkedin

Karriere

English
Forbedringer af selskabslovens bestemmelser

Den 1. juli 2018 træder en række ændringer af selskabsloven, lov om erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde i kraft. De vigtigste ændringer, som I skal være opmærksom på, er:

 • Nedsættelsen af kapitalkravet for aktieselskaber
 • Ny mulighed for apportindskud ved omregistrering af iværksætterselskaber
 • Nyt krav om registrering af reelle ejere fra stiftelsen af selskabet
 •  

  Nedsættelse af kapitalkravet for aktieselskaber

  Kapitalkravet nedsættes for aktieselskaber fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Det betyder også, at kravet om at der til enhver tid skal være indbetalt 25 % af selskabskapitalen medfører, at der nu skal være indbetalt 100.000 kr. - og ikke 125.000 kr.

  Ny mulighed for apportindskud ved omregistrering af iværksætterselskaber

  Indtil nu har det ikke været muligt at indskyde andre værdier end kontante midler i et iværksætterselskab. Den ny mulighed for apportindskud i iværksætterselskaber er dog begrænset til, at apportindskuddet skal foretages i forbindelse med, at iværksætterselskabet omdannes til et anpartsselskab.

  Nyt krav om registrering af reelle ejere fra stiftelsen af selskabet

  Med ændringen bliver det en betingelse for at stifte selskaber, at der sker registrering af virksomhedens reelle ejere. Erhvervsstyrelsen får nu en ny mulighed for at sende virksomheder til tvangsopløsning ved skifteretten, hvis der ikke sker registrering af de reelle ejere.

  Samlet set vil de nye regler medføre en række tekniske lempelser, som vil smidiggøre processen for stiftelse af og omdannelse til aktieselskaber og anpartsselskaber. Derudover bliver det nu endnu vigtigere at sørge for, at selskabets reelle ejere er registreret.

  Kontakt:


  Peter Mollerup
  Advokat (L), LLM, Partner
  T: (+45) 33 34 78 40
  M: (+45) 30 63 83 76
  E: pmo@elmann.dk


  Stine Bernt Stryhn
  Advokat, Juniorpartner
  T: (+45) 33 34 78 42
  M: (+45) 51 92 69 89
  E: sts@elmann.dk