Søg

Linkedin

Karriere

English
Overtagelsestilbud til aktionærerne i Glunz & Jensen Holding A/S

Glunz & Jensen Holding A/S offentliggjorde den 12. marts 2018, at det tyske selskab Heliograph Holding GmbH har fremsat et pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne i Glunz & Jensen Holding A/S med en tilbudspris på DKK 64 pr. aktie.

 

Det pligtmæssige overtagelsestilbud er et resultat af Heliograph Holding GmbH’s erhvervelse af 6.820 aktier den 21. februar 2018, hvorved Heliographs samlede aktiebeholdning og stemmerettigheder nåede op på 33,54 % af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i Glunz & Jensen Holding A/S. Dermed opnåede Heliograph ’kontrol’ over Glunz & Jensen Holding A/S i henhold til § 45 i Kapitalmarkedsloven.

 

Bestyrelsen for Glunz & Jensen Holding A/S har den 26. marts 2018 offentliggjort en redegørelse i henhold til § 22 i Overtagelsesbekendtgørelsen med sin holdning til det pligtmæssige tilbud.

 

Tilbudsperioden udløber den 9. april 2018, medmindre tilbudsperioden forlænges.

Elmann rådgiver bestyrelsen for Glunz & Jensen Holding A/S i forbindelse med tilbudsprocessen.

Kontakt:


Søren Ingerslev
Advokat (L), LLM,
MBA, Partner

T: (+45) 33 34 78 03
M: (+45) 30 31 94 51
E: si@elmann.dk