Søg

Linkedin

Karriere

English
Husk nu registrering af legale ejere

Husk nu registrering af legale ejere

Kapitalselskabers manglende registrering af legale ejere i Erhvervsstyrelsens  system kan medføre tvangsopløsning. Erhvervsstyrelsen har ved en ændring af selskabsloven fået mulighed for at oversende selskaber til tvangsopløsning ved skifteretten, hvis selskaberne ikke overholder pligten til registrering af legale ejere.

 

Reglerne for registrering

Pligten til at registrere ejere med betydelige ejerandele har eksisteret siden december 2015 og blev indført for at sikre åbenhed om ejerskab af danske selskaber og modvirke økonomisk kriminalitet, herunder skatteunddragelse.

 

Det har imidlertid vist sig, at en lang række selskaber fortsat ikke har opfyldt registreringspligten, og de eksisterende sanktionsmuligheder i form af anmeldelse til politiet eller administrativ udstedelse af tvangsbøder er fundet for ressourcekrævende og besværlige at benytte.

 

De nye regler

Folketinget har derfor vedtaget en ændring af selskabsloven, som giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at tvangsopløse selskaber, som ikke har registreret legale ejere.

 

Det følger af selskabsloven, at der ved et selskabs etablering senest samtidig med registrering af selskabet skal ske registrering af kapitalejere, som besidder betydelige kapitalandele, eller registrering af, at der ikke er kapitalejere med betydelige kapitalandele. Reglerne finder anvendelse på både A/S, ApS, IVS, P/S og SE-selskaber.

 

For eksisterende selskaber skal der ske registrering af ændringer i et allerede meddelt besiddelsesforhold, som bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 % og grænserne på 1/3 eller 2/3 af selskabskapitalens stemmerettigheder eller selskabskapitalen nås eller ikke længere er nået.

  

Information og varsling

Erhvervsstyrelsen iværksætter i den kommende tid en informationsprocedure, hvor alle selskaber, som ikke har registreret ejeroplysninger, modtager påmindelse herom med en frist for at få gennemført registreringen. For virksomheder, der ikke har registreret ejere inden udløbet af fristen i påmindelsesbrevet, vil Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel påbegynde tvangsopløsningsprocessen.

 

Tvangsopløsningsprocessen indledes med fremsendelse af et sidste varslingsbrev med en ny frist for registrering af legale ejere, og samtidig oplyses virksomhederne om, at Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel vil anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden, hvis registreringen ikke er sket inden den nye frist.

Kontakt:


Peter Mollerup
Advokat (L), LLM, Partner
T: (+45) 33 34 78 40
M: (+45) 30 63 83 76
E: pmo@elmann.dk


Stine Bernt Stryhn
Advokat, Juniorpartner
T: (+45) 33 34 78 42
M: (+45) 51 92 69 89
E: sts@elmann.dk