Søg

Linkedin

Karriere

English

Arbejds- og ansættelsesret er omfattet af komplekse love og overenskomster, som udfordres i takt med den stigende regulering af retsforholdet mellem arbejdsgiver og de ansatte. 

Uanset virksomhedens størrelse kræver en succesfuld overdragelse en grundig forberedelse og effektivt forhandlingsforløb.

 

Markedet for fast ejendom og entreprise påvirkes af komplekse danske og EU-retlige regelsæt. Det stiller virksomheder og myndigheder over for utallige udfordringer, som kræver juridisk assistance.

Det kræver stadig flere ressourcer og større specialviden at tolke og overholde den børsretlige regulering, som i stigende grad baseres på EU-lovgivning. 

Elmann har en større inkassoafdeling, som bistår både danske og udenlandske virksomheder samt pengeinstitutter med inddrivelse af tilgodehavender.

En virksomhed i økonomisk krise medfører ikke kun usikkerhed for ejere og medarbejdere, men også for kreditorer.

Der skal være styr på juraen, sagens detaljer og de kommercielle aspekter. Slutteligt, så skal alt bindes sammen og fremføres på en logisk argumenterende måde.

Børsretlig regulering præges af EU-lovgivning og bliver med tiden mere og mere kompleks. Det medfører udfordringer for aktørerne på kapitalmarkedet.

Et grundlæggende kendskab til de selskabsretlige regler og deres betydning i praksis er væsentligt for alle selskaber og fonde.

Som virksomhed er det vigtigt at være opmærksom på de værdier, der knytter sig til immaterielle aktiver og rettigheder i form af varemærker, designs, navne og domænenavne.

Elmanns afdeling for offentlig virksomhed og forvaltning er kendt for sit specialiserede og dybdegående kendskab til den offentlige sektor.

Udbudsprocesser og Statsstøtteret er komplekse områder, hvori der forlanges forståelse og kenskab til reglerne.

Elmann beskæftiger sig især med to former for regres, nemlig sygedagpengeregres og arbejdsgiverregres. Der kan kræves regres i forbindelse med alle ulykker, hvor der er en ansvarlig 3. part. I praksis udbetales langt de største regresbeløb i forbindelse med trafikulykker. 

Erstatning- og forsikringsret hos Elmann er udviklet gennem mange års fokuseret samarbejde med erhvervslivet.