ELMANN

Børsret


Børsretlig regulering præges af EU-lovgivning og bliver med tiden mere og mere kompleks. Det medfører udfordringer for aktørerne på kapitalmarkedet, som skal efterleve stadig flere forskelligartede regler, principper og anbefalinger. Elmanns afdeling for børsret besidder en omfattende viden inden for området og har en bred erfaring med rådgivning af selskaber og investorer med børsretlige forhold, herunder efterlevelse af gældende regler.

Herudover har Elmann en betydelig erfaring med IPO’er og børsnoteringer. Elmann har været med på et stort antal børsnoteringer de seneste år og har derfor en særlig viden og indblik i processen.

Elmann rådgiver inden for alle aspekter af børsret, herunder:

  • Børsnotering og emission
  • Corporate governance
  • Oplysningsforpligtelser
  • Insiderregler
  • Fortegningsemissioner
  • Compliance
  • Internationale kapitalmarkeder

  • Blandt vores klienter findes selskaber, investorer og andre aktører på både det danske samt internationale marked. Rådgivningen ydes i tæt samarbejde med klienten, dens øvrige rådgivere samt Elmanns øvrige specialister, så det sikres, at alle aspekter afdækkes effektivt.