Søg

Linkedin

Karriere

English

Elmann blev stiftet den 1. juni 2012, og er en sammenlægning af Abel & Skovgaards Larsens københavnske kontor og LOGOS' københavnske kontor. Elmann har kontor på Stockholmsgade 41, 2100 København Ø.

Elmann besidder et højt fagligt niveau, og vores rådgivning er altid tilpasset, så den er praktisk og relevant for hver enkelt klient.

Verden er i konstant forandring, og den stigende globalisering medfører, at juridiske problemstillinger hele tiden bliver mere komplekse. 

Elmann Advokatpartnerselskab ejes af otte partnere, og er en ejerledet virksomhed.

Elmann er organiseret med en bestyrelse og en managing partner.

Managing Partner: Finn Lynge Jepsen  

Hos Elmann ønsker vi et åbent og professionelt forhold til pressen, hvor vi gerne hjælper med faglige inputs til forskellige medier.

Elmann bliver hvert år vurderet af de internationale ratingbureauer.

Klient- og bankoplysninger:
Betalingsoplysninger: Husk altid at oplyse fakturanummer eller sagsnummer.

Elmann Advokatpartnerselskab almindelige forretningsbetingelser gælder både for vores juridiske bistand i konkrete sager som for øvrige ydelser, medmindre andet er særligt aftalt i forbindelse med accepten af en opgave.

Elmann Advokatpartnerselskab er i lighed med andre advokatfirmaer omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”).

Denne hjemmeside er oprettet som en service for interesserede og har alene til formål at give forretningsmæssige og generelle oplysninger om Elmann.