Søg

Linkedin

Karriere

English

Som fuldmægtig hos os vil du få ansvar og udfordringer fra første dag, og vi vil understøtte dig i en grundig indlæring.

I løbet af 2022 implementeres et nyt EU-direktiv i dansk lovgivning, som gør det muligt for økonomisk trængte virksomheder at anmode om en rekonstruktion langt tidligere i forløbet end i dag. Denne nye rekonstruktionsform kaldes en forebyggende rekonstruktion.

Folketinget har i november vedtaget visse ændringer af markedsføringsloven, der bl.a. indebærer en skærpelse af reglerne om markedsføring, der involverer børn og unge under 18 år, herunder SoMe markedsføring, med virkning allerede fra 1. januar 2022.

 

Hos Elmann har vi desværre oplevet, at der har været enkelte mails i perioden 24-26. november, som formentlig er sendt til os via en udbyder af kryptering, der ikke er indgået hos Elmann.

Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq") har genindført muligheden for notering af såkaldte Special Purpose Acquisition Companies (”SPAC”) i Danmark med virkning fra den 12. april 2021. Børsnoteringer af SPACs er vokset betydeligt i udlandet og alene i USA blev der i 2020 hentet knap 80 milliarder dollars i provenu fra børsnoteringer af SPACs. Den store interesse navnlig i USA for SPACs har affødt en voksende interesse i de europæiske lande. Nasdaq har foranlediget heraf indført nye regler i Nasdaqs regelsæt om optagelse af SPACs på Nasdaqs Main Market, som vil blive gennemgået i dette nyhedsbrev.

Elmann Advokatpartnerselskab i København søger en personlig assistent gerne med juridisk uddannelse og evt. erfaring fra arbejde på et advokatkontor.
Arbejdet som juridisk og personlig assistent for en partner eller advokat er et arbejdsliv fyldt med forandringer, sagsstyring, delvis klientansvar og spændende personlige udfordringer. Det er et krav, at du er professionel, effektiv og altid har overblikket.

 

Folketinget vedtog tilbage i år 2018, at selskabsformen ”iværksætterselskaber” (IVS) skulle udfases. Beslutningen om udfasningen betyder, at der senest 15. oktober 2021 skal træffes beslutning om at opløse iværksætterselskaber eller omregistrere disse til anpartsselskaber (ApS). Overtrædelse af fristen vil som udgangspunkt betyde, at selskabet sendes til tvangs-opløsning af Erhvervsstyrelsen.

Elmann søger en skarp studentermedhjælper til vores afdeling for immaterielret (IPR) og markedsføring med tiltrædelse snarest muligt.

Custimy.io har for nylig landet en investering på 5 millioner kroner fra PreSeed Ventures