Søg

Linkedin

Karriere

English

Det skal være attraktivt at arbejde hos Elmann.

Medarbejderne er Elmanns vigtigste aktiv og bidrager til firmaets vækst og udvikling. Det er derfor vigtigt, at Elmann er og anses for at være en attraktiv arbejdsplads.

Vores klienter stiller store krav, og vores dygtige medarbejdere er en garanti for, at vi forsat kan give en værdifuld og kvalificeret rådgivning. Vi drager omsorg for vores medarbejdere for at skabe et stabilt og velfungerende team.

Vi ønsker at være en rummelig og fleksibel arbejdsplads. Det betyder blandt andet, at der skal tages hensyn til alle medarbejdere. Derfor fokuserer vi løbende på at sikre motivation og udvikling hos den enkelte. Det sker blandt andet ved årlige medarbejderudviklingssamtaler, hvor jobindhold, ønsker til fremtiden mv. drøftes i en fri og uformel tone.

Et arbejde hos os er andet end en travl hverdag. Det er vigtigt for os, at alle trives. Vi har en aktiv personaleforening, hvor vi arrangerer personalefester, fredagsbar, biografture, løbeture mv.
Det stiller store krav til os at have som mål at være en attraktiv arbejdsplads.
Det er vi opmærksomme på, og derfor søger vi hele tiden at opbygge nødvendige og tilstrækkelige kompetencer hos hver enkelt medarbejder. Er du ansat hos os, vil du løbende blive inddraget i overvejelserne om din fremtidige jobsituation og udvikling.

Hos Elmann arbejder vi for en målrettet efteruddannelse og anden kompetenceudvikling, som er en forudsætning for, at du kan øge din juridiske og kommercielle ekspertise.

At arbejde på et advokatkontor er andet end juridisk sagsbehandling. Vi lever af vores klienter og af at være synlige. Som ansat jurist hos os får du derfor også mulighed for at have klientkontakt og være involveret i arbejdet med at tiltrække og fastholde klienter.

Hos Elmann lægger vi vægt på, at der for den rette også er mulighed for at blive partner.
Vi modtager altid gerne en uopfordret ansøgning.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Din motivation for at søge jobbet
 • Dine kompetencer og interesser
 • Særlige spidskompetencer
 • Relevansen af din joberfaring
 • Dine eksamensresultater
 • Send din ansøgning til job@elmann.dk
  Elmann tilbyder attraktive og konkurrencedygtige ansættelsesvilkår i et arbejdsmiljø, som er præget af ambitioner, personlig udvikling, professionalisme og humor.

  Udover en god fast løn har vi pensionsordning, sundhedsforsikring og andre personalegoder som kantine- og frugtordning, rabatordninger med forretninger, fitnesscentre mv.

  Elmann tilbyder også alle advokatfuldmægtige og jurastuderende mulighed for læseferie op til eksaminer, og ligeledes vil kontorets advokater bistå med relevant praktisk undervisning i eksamensemnerne.

  For at være en rummelig og fleksibel arbejdsplads tilbyder vi arbejdsgiverbetalt internet og mobiltelefon.