Søg

Linkedin

Karriere

English
Rets- og voldgiftssager

Hos Elmann har vi stor erfaring med at varetage vores klienters interesser i tvister ved førelse af rets- og voldgiftssager, herunder gruppesøgsmål.

Vi har indsigten i domstolenes praksis og kan dermed lede vores klienter trygt igennem retssager eller voldgiftssager, hvor vi sikrer omkostningseffektive løsninger. Vi identificerer sagens muligheder og risici ned til mindste detalje, hvorefter vi lægger en klar strategi.

Vi tilbyder blandt andet rådgivning inden for:

 •          Konfliktløsning
 •          Forlig
 •          Retssager
 •          Voldgiftssager
 •          Mægling og mediation
 •          Forbudssager
 • Vi har en betydelig erfaring med at føre retssager i alle instanser, herunder for Højesteret. Vi har herud­over stor erfaring med håndtering af voldgiftssager, herunder sager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

  Vi bistår endvidere med alternativ konfliktløsning som mediation og anden struktureret forligsforhandling.

  Herudover bistår vi i sager om syn og skøn og i bevissikringssager.

  Kontakt:


  Finn Lynge Jepsen
  Advokat (H), Partner
  T: (+45) 33 34 78 04
  E: fij@elmann.dk


  Kasper Westberg
  Advokat (H), Partner
  T: (+45) 33 34 78 12
  M: (+45) 20 33 50 04
  E: kwe@elmann.dk