Søg

Linkedin

Karriere

English
Finansiering og kapitalmarked

Derudover øges fokus på principper og anbefalinger for god selskabsledelse, ligesom den børsretlige regulering, herunder oplysningspligt, og reglerne for udbud af værdipapirer bliver stadig mere teknisk.

Elmann bistår med rådgivning om alle finansieringsmæssige forhold, herunder såvel erhvervsvirksomhedernes løbende finansiering samt akkvisitionsfinansiering i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, ejendomserhvervelse, projektfinansiering, rekonstruktion og lignende.

Herudover yder vi rådgivning til banker og andre finansielle aktører om den finansielle regulering, ligesom vi bistår inden for alle aspekter af børsnoteringer eller verifikation af børsprospekter.

Vi bistår blandt andet med:

 •          Børsretlige oplysningsforpligtelser
 •          Afgivelse af frivillige og pligtmæssige overtagelsestilbud
 •          Afnotering
 •          Finansieringsret
 •          Syndikerede låneaftaler
 •          Akkvisitionsfinansiering, refinansiering samt kriseramt gæld
 •          Investment grade loans
 •          Securitisation
 •          Projektfinansiering, herunder OPS/OPP
 •          Garantier og sikkerhedsstillelse
 • Kontakt:


  Peter Mollerup
  Advokat (L), LLM, Partner
  T: (+45) 33 34 78 40
  M: (+45) 30 63 83 76
  E: pmo@elmann.dk


  Søren Ingerslev
  Advokat (L), LLM,
  MBA, Partner

  T: (+45) 33 34 78 03
  M: (+45) 30 31 94 51
  E: si@elmann.dk