Søg

Linkedin

Karriere

English
DE NYE REGLER OM FOREBYGGENDE REKONSTRUKTION I KONKURSLOVEN ER VEDTAGET

Folketinget vedtog 9. juni 2022 lov om ændring af konkursloven. Loven har til formål at implementere Europaparlamentet og Rådets rekonstruktions- og insolvensdirektivet fra 2019, samt at skabe bedre rammer for virksomheder, der risikerer at gå konkurs, ved at indføre en forebyggende rekonstruktionsbehandling. Loven træder i kraft d. 17. juli 2022.

 

Genemførelse af regler om forebyggende rekonstruktionsbehandling

Som supplement til de nuværende regler om rekonstruktionsbehandling tilføjes nu et afsnit om forebyggende rekonstruktionsbehandling, således at konkursloven nu indebærer to rekonstruktionsmuligheder. Med det nye afsnit om forebyggende rekonstruktion, forbedres mulighederne for at redde virksomheder, der er i økonomiske vanskeligheder. Dette skal sikre, at flest mulige virksomheder videreføres i stedet for at lukke og slukke.  

 

Tidlige varsningsmekanismer

Der er givet bemyndigelse til, at erhvervsministeren kan fastsætte regler om tidligere varsling, f.eks. mht. at oplyse virksomheder om sandsynligheden for insolvens. Sådanne varslinger skal ske tidligere, således at rekonstruktionsmulighederne er bedre, og samtidig skal der tages højde for SMV’ers begrænsede ressourcer til at ansætte eksperter. De tidlige varslingsmekanismer skal etableres gennem et eksisterende Early-Warning program.

 

Elmanns kommentar

Formålet med lovændringen er at gøre de eksisterende regler om rekonstruktion mere effektive samt at introducere et nyt instrument i form af forebyggende rekonstruktion, som gør det muligt for virksomheder at opnå beskyttelse under konkursloven før, det er for sent. De nye regler giver virksomheder i økonomisk stormvejr et bedre grundlag for at redde sig ud af en kritisk situation. Med de nye værktøjer er der skabt bedre basis for anvendelse af rekonstruktionsreglerne end tidligere. 

 

For yderligere informationer

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte advokat og partner Finn Lynge Jepsen eller Christian Tornvig Jensen.

Kontakt:


Finn Lynge Jepsen
Advokat (H), Partner
T: (+45) 33 34 78 04
E: fij@elmann.dk


Christian Tornvig Jensen
Advokat (L), Partner
T: (+45) 33 34 78 34
M: (+45) 30 58 15 86
E: ctj@elmann.dk