Søg

Linkedin

Karriere

English
Skal vi hjælpe dig med at udarbejde en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan få virkning i fremtiden, hvis du som fuldmagtsgiver bliver syg eller svækket, eller mister evne til at varetage egne økonomiske eller personlige forhold.

Er du fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan du oprette en fremtidsfuldmagt. Dette indebærer, at du som fuldmagtsgiver skal være i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt, som i givet fald først vil få virkning i fremtiden.

Som fuldmagtsgiver bestemmer du selv, hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte. Denne kan både omfatte alle økonomiske og/eller personlige forhold, eller begrænses til kun at omfatte enkelte forhold.

Desuden kan du vælge, om du ønsker at give en fremtidsfuldmagt til én eller flere personer/fuldmægtige. Dette kunne f.eks. være din ægtefælle, dit barn/børn etc. Dog må din/dine fuldmægtige ved fremtidsfuldmagtens ikrafttræden ikke være under 18 år, være under værgemål, eller selv at have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Hvis fremtidsfuldmagten træder i kraft, er det fuldmægtigen(ene), der repræsenterer dig på de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter. Men så længe, du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage egne forhold, forbliver fremtidsfuldmagten uvirksom.

 

Hvad kan fordelene være ved at oprette en fremtidsfuldmagt?

I forhold til andre fuldmagter, f.eks. generalfuldmagter, er der ved fremtidsfuldmagter tale om en formel og lovbestemt fuldmagt, som bliver offentlig tilgængelig. Derved skabes der klarhed om fuldmagtsforholdet – både for dig som fuldmagtsgiver, din(e) fuldmægtig(e) og tredjepart, f.eks. din bank.

Derudover sikrer de specifikke krav, der er i forbindelse med oprettelse af fremtidsfuldmagten, at du som fuldmagtsgiver ved fremtidsfuldmagtens udarbejdelse var habil.

Udover at omfatte økonomiske forhold, kan fremtidsfuldmagten ligeledes omfatte personlige forhold, hvilket giver dig mulighed for f.eks. at søge om hjælp til pleje hos det offentlige.

Endeligt er du garanteret, at fremtidsfuldmagten først træder i kraft, den dag, hvor du som fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at varetage egne økonomiske eller personlige forhold.

 

Går du med overvejelse om at udarbejde en fremtidsfuldmagt?

Hos Elmann Advokatpartnerselskab yder vi juridisk rådgivning om fremtidsfuldmagter.

Herunder rådgiver vi om klarlægning af behovet for en fremtidsfuldmagt, udarbejdelse af fremtidsfuldmagt samt registrering og iværksættelse af fremtidsfuldmagt.

Ønsker du at vide mere, kan du kontakte Frederikke Hagen Berg på tlf. (+45) 33 34 79 03 eller pr. mail: fhb@elmann.dk.