Søg

Linkedin

Karriere

English
NY frist for virksomheders indlevering af årsrapporter

Regeringen har den 6. april 2022 fremsat et lovforslag i Folketinget om at udskyde selskabers frist for at indlevere årsrapport. Hvis lovforslaget vedtages, vil virksomheder i regnskabsklasserne B og C kunne udskyde fristen for afleveringen af årsrapporten med én måned gældende for regnskabsår, der udløb med udgangen af 2021.

Årsrapporten vil dermed først skulle indleveres til Erhvervsstyrelsen 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. For regnskabsåret, der slutter med udgangen af 2021, vil det være den 30. juni 2022.

Forslaget gælder som nævnt for virksomheder i regnskabsklasse B og C, hvilket omfatter langt størstedelen af de små og mellemstore virksomheder, der ikke er børsnoterede eller statslige selskaber.

Elmanns opfodrer til, at selskaber, der ønsker at benytte sig af muligheden for at udskyde indlevering af årsregnskabet til Erhvervsstyrelsen, gennemgår sine vedtægter med henblik på at sikre, at der er mulighed for at aflægge årsrapporten i overensstemmelse med lovforslaget. Selskabet skal ved sin gennemgang sikre, at vedtægterne ikke dikterer, at selskabets årsrapport skal indleveres senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, som er en ofte forekommende vedtægtsbestemmelse.

Elmann bistår gerne selskaber med gennemgang og opdatering af vedtægter, afholdelse af generalforsamlinger samt besvarelse af spørgsmål vedrørende det nye lovforslag.

 

Kontakt:


Søren Ingerslev
Advokat (L), LLM,
MBA, Partner

T: (+45) 33 34 78 03
M: (+45) 30 31 94 51
E: si@elmann.dk