Søg

Linkedin

Karriere

English
Ny lejelov træder i kraft fra den 1. juli 2022

Folketinget har efter længere forhandlinger vedtaget ny lejelov den 1. marts 2022.

Den nye lejelov er en sammenskrivning af boligreguleringsloven og lejeloven, og træder i kraft den 1. juli 2022.

Formålet med den nye lejelov er blandt at forenkle lejelovgivningen, således at lovgivningen alene vedrører forholdet mellem lejer og udlejer.

Hensigten med ændringerne er derfor ikke i udstrakt grad at ændre på den gældende retstilstand. Vedtagelsen medfører dog en række ændringer, herunder en øget beskyttelse af fremlejetageres rettigheder, nye krav til gennemgribende forbedrede lejemål m.v. Endvidere er flere bestemmelser i lejelovgivningen blevet gjort ufravigelige.

Vi forudser hos Elmann, at vedtagelsen af den nye lejelovgivning vil medføre en større administrativ byrde hos udlejere, herunder til implementering af nye bestemmelser og paragrafhenvisninger i lejekontrakter og paradigmer.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte advokat og partner Kasper Westberg på kwe@elmann.dk.

Kontakt:


Kasper Westberg
Advokat (H), Partner
T: (+45) 33 34 78 12
M: (+45) 20 33 50 04
E: kwe@elmann.dk