I løbet af 2022 implementeres et nyt EU-direktiv i dansk lovgivning, som gør det muligt for økonomisk trængte virksomheder at anmode om en rekonstruktion langt tidligere i forløbet end i dag. Denne nye rekonstruktionsform kaldes en forebyggende rekonstruktion.

">

Søg

Linkedin

Karriere

English
Nyt EU-direktiv om forebyggende rekonstruktion skal øge mulighederne for overlevelse i økonomisk trængte virksomheder

I løbet af 2022 implementeres et nyt EU-direktiv i dansk lovgivning, som gør det muligt for økonomisk trængte virksomheder at anmode om en rekonstruktion langt tidligere i forløbet end i dag. Denne nye rekonstruktionsform kaldes en forebyggende rekonstruktion.

Det nye direktiv blev vedtaget i 2019 og er ikke omfattet af Danmarks retsforbehold. Direktivet skulle oprindeligt have været implementeret i dansk lovgivning i 2021, men processen er blevet forsinket. Nu forventes implementeringen imidlertid endeligt gennemført i efteråret 2022.

Det nye direktiv indebærer, at en rekonstruktion kan indledes, selvom en økonomisk presset virksomhed stadig er i stand til at betale enhver sit. Dermed rykkes tidsgrænsen for en rekonstruktions-indsats et halvt til et helt år frem i forhold til de gældende regler, hvor en rekonstruktion først kan indledes, når insolvens er indtruffet.

Det er Konkursrådet, der står for udarbejdelse af et forslag til indarbejdelse af EU-direktivet om forebyggende rekonstruktion i den danske lovgivning. Og det fremgår at rådets foreløbige udmeldinger, at lovgrundlaget bl.a. kommer til at bygge på følgende principper:

  • Forebyggende rekonstruktion skal kunne gennemføres hurtigt og smidigt.
  • Kan foregå uden tilsyn.
  • Individuel kreditorforfølgning kan suspenderes.
  • Kreditorklasser skal afspejle eventuelle interessesammenfald.
  • Rykkere fra bl.a. Gældsstyrelsen skal fremsendes med henvisning til muligheden for at få neutral rådgivning.

 

Har du spørgsmål til de nye regler eller andre spørgsmål, der vedrører dette emne, så kontakt partnerne Finn Lynge Jepsen eller Christian Tornvig Jensen.

Elmann yder rådgivning i alle former for insolvensretlige spørgsmål. Dette omfatter varetagelse af opgaver som rekonstruktør i forbindelse med rekonstruktioner af nødlidende virksomheder samt udførelse af hverv som kurator i konkursboer og likvidator under likvidationer. Elmanns team inden for rekonstruktion og insolvens har stor ekspertise og mangeårig erfaring inden for alle områder af insolvensretten

Elmann yder også rådgivning til virksomhedsejere og ledelse i forbindelse med rekonstruktion af kriseramte virksomheder og har betydelig erfaring med forhandling med banker og myndigheder i forbindelse med rekonstruktioner, akkorder og frivillige gældsordninger.

 

Kontakt:


Finn Lynge Jepsen
Advokat (H), Partner
T: (+45) 33 34 78 04
E: fij@elmann.dk


Christian Tornvig Jensen
Advokat (L), Partner
T: (+45) 33 34 78 34
M: (+45) 30 58 15 86
E: ctj@elmann.dk