Søg

Linkedin

Karriere

English
Afholdelse af elektronisk generalforsamling i en coronatid

Regnskabssæsonen er i gang for mange danske virksomheder. Det er ensbetydende med, at højsæsonen for afholdelse af ordinære generalforsamlinger er lige rundt om hjørnet.

Under sædvanlige forhold giver afholdelsen af den ordinære generalforsamling ikke anledning til de store overvejelser. Udgangspunktet er her, at virksomhedens generalforsamling afholdes ved fysisk fremmøde, evt. suppleret med en mulighed for at deltage elektronisk, medmindre virksomhedens vedtægter foreskriver en anden fremgangsmåde.

De gældende covid-19 restriktioner giver imidlertid anledning til en række problemstillinger ved afholdelse af generalforsamlinger, som virksomhedens ledelse er nødsaget til at forholde sig til. Forsamlingsforbuddet medfører nemlig, at virksomheder med en bred ejerkreds (f.eks. børsnoterede virksomheder) er afskåret fra at afholde deres generalforsamling med fysisk fremmøde trods eventuelle vedtægtskrav herom.

Erhvervsministeriet har imødegået problemstillingen ved at udstede en bekendtgørelse, der berettiger virksomheders ledelse til at fravige bestemmelser i virksomhedernes vedtægter om fysisk fremmøde på virksomhedernes generalforsamling, når det må anses for umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for virksomheden at opfylde bestemmelsen som direkte eller indirekte konsekvens af covid-19 restriktioner. Bekendtgørelsen gælder indtil 31. december 2021.

I henhold til bekendtgørelsen kan ledelsen i virksomheder, hvis vedtægter dikterer, at generalforsamlingen skal afholdes ved fysisk fremmøde – som supplement til fysiske fremmøde – give kapitalejere adgang til at deltage elektronisk i generalforsamlingen. Det vil sige, at ledelsen i praksis kan bestemme, at generalforsamlingen afholdes som en delvis elektronisk generalforsamling, jf. selskabslovens § 77, stk. 1.

Ledelsen i virksomheder, hvis vedtægter ikke indeholder bestemmelser om fysisk eller elektronisk fremmøde på generalforsamlingen, kan i henhold til bekendtgørelsen beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, jf. selskabslovens 77, stk. 2 – dvs. uden adgang til fysisk fremmøde.

Bekendtgørelsen er særlig relevant for virksomheder med en bred ejerkreds, herunder børsnoterede virksomheder, som grundet covid-19 restriktionerne er afskåret fra at afholde den ordinære generalforsamling med fysisk fremmøde. I modsætning til sidste år, så forlænges fristen for indsendelse af den godkendte årsrapport for regnskabsåret 2020 til Erhvervsstyrelsen ikke, hvilket gør bekendtgørelsen særdeles aktuel. Virksomheder omfattet af regnskabsklasserne B-C (små, mellemstore og store kapitalselskaber) skal således i år afholde generalforsamlingen tids nok til, at den godkendte årsrapport for regnskabsåret 2020 indsendes og modtages af Erhvervsstyrelsen senest den 31. maj 2021. For børsnoterede virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, er fristen den 30. april 2021.

Elmann har stor erfaring med afholdelse og tilrettelæggelse af fysiske og helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger samt varetagelse af dirigenthvervet. På baggrund af omfattende erfaring anbefaler Elmann, at virksomhedens ledelse tilrettelægger afholdelsen af en fuldstændig- eller delvis elektronisk generalforsamling i god tid inden generalforsamlingens afholdelse, idet både formelle og praktiske forhold vedrørende indkaldelse og afvikling af generalforsamlingen skal tilpasses.

Har din virksomhed behov for rådgivning eller sparring i forbindelse afholdelse af den ordinære generalforsamling, så er I velkomne til at kontakte en af vores specialister i selskabs- og kapitalmarkedsret.

Kontakt:


Søren Ingerslev
Advokat (L), LLM,
MBA, Partner

T: (+45) 33 34 78 03
M: (+45) 30 31 94 51
E: si@elmann.dk