Søg

Linkedin

Karriere

English
Advokatundersøgelse foretaget af Elmann afslører graverende kommunale svigt og fejl

Elmanns afdeling for offentlig ret under advokat og partner Henrik Græsdal, har netop afleveret en rapport om omstændighederne ved en borgers død i Albertslund Kommune i januar 2019. Rapporten er nu offentliggjort, og dens konklusioner og anbefalinger vil få stor indflydelse på kommunens fremtidige håndtering af tilsvarende sager, fortæller Albertslunds borgmester, Steen Christiansen til TV 2 Lorry.

Rapporten konkluderer, at borgeren var i live i et tidsrum efter sit fald, og at et mere jævnligt tilsyn med borgeren sandsynligvis kunne have forhindret borgerens død. Hertil konkluderer rapporten, at en korrekt sagsbehandling kunne have forhindret, at borgeren måtte hasteanbringes på rehabiliteringsenheden.

Det konkluderes endvidere, at det politiske niveau ikke blev behørigt orienteret om de fejl, der skete i sagsbehandlingen, samt at familien burde være blevet givet flere oplysninger om borgerens sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde efterfølgende.

Rapporten anbefaler på baggrund af undersøgelsen en proces om personalemæssige reaktioner overfor bestemte ansatte, og at der iværksættes et uddannelsesforløb for kommunens sagsbehandlere. Dertil at Styrelsen for Patientsikkerhed inddrages, da det er uklart, hvorvidt der skete fejl med borgerens medicinering.

Se mere om sagen her:

https://www.tv2lorry.dk/albertslund/lennarts-doed-kunne-have-vaere-forhindret-kommune-faar-soenderlemmende-kritik 









Kontakt:


Henrik Græsdal
Advokat (L), Partner
T: -
M: (+45) 51 74 01 99
E: hgr@elmann.dk