Søg

Linkedin

Karriere

English
Elmann rådgiver Penneo A/S om notering på Nasdaq First North, Copenhagen

Aktier i Penneo kan fra i dag d. 2. juni handles på børsen, hvilket markerer en milepæl i den danske virksomheds historie. Elmann har rådgivet Penneo om de juridiske forhold i  forbindelse med noteringen på Nasdaq, hvilket blandt andet har omfattet bistand i forbindelse med virksomhedsbeskrivelsen, juridisk due diligence og rådgivning om selskabsretlige- og børsretlige forhold. Forud for noteringen har Elmann rådgivet Penneo vedrørende tilpasning af selskabets ejer- og kapitalforhold.

Penneo er et software-as-a-service (SaaS) selskab, der hjælper virksomheder med at organisere og automatisere digitale underskrifts- og dokumenthåndteringsprocesser på en hurtig, nem og sikker måde. Penneo startede i 2014 og har siden etableret sig som nordens førende udbyder af digitale dokumenthåndteringsværktøjer, som særligt har vundet indpas i revisionsbranchen. Foruden ønsket om at blive en international de-facto standard i revisionsbranchen har Penneo et ønske om at udbrede den digitale løsning til andre papir- og dokumenttunge brancher yderligere.

Penneo vækster, og den rejste kapital i forbindelse med børsintroduktion skal bidrage til, at væksten fortsætter på eksisterende samt nye markeder og brancher. Ved børsintroduktionen har Penneo rejst DKK 50 millioner, hvoraf fortegnere fik mulighed for at købe aktier for DKK 36 millioner, mens de resterende DKK 14 millioner kom i offentligt udbud. De offentligt udbudte aktier blev overtegnet 19,4 gange, hvilket vidner om den store interesse i at blive aktionær i det danske selskab.

Ligesom overholdelsen af de børsretlige reguleringer er selskabets ejer- og kapitalforhold væsentlige for arbejdet med at skabe værdi for selskabets interessenter, herunder investorer, medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Børsnoteringen af Penneo vidner om Elmanns indgående kendskab til og erfaring med alle aspekter af børsnoteringer – herunder de nødvendige overvejelser og tiltag, som virksomheder bør gøre sig forud for og i forbindelse med en børsnotering. Tag kontakt til Søren Ingerslev, hvis du har brug for rådgivning ift. finansieringsmæssige eller selskabsretlige forhold.

Kontakt:


Søren Ingerslev
Advokat (L), LLM,
MBA, Partner

T: (+45) 33 34 78 03
M: (+45) 30 31 94 51
E: si@elmann.dk