Søg

Linkedin

Karriere

English
Elmann yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomhedsejere og kreditorer

COVID-19 berører alle på tværs af samfundet, heriblandt den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Udviklingen har betydet, at mange virksomhedsejere er - eller i fremtiden vil blive - tvunget til at lukke deres virksomheder og indgive konkursbegæring. Regeringen har ind til videre givet flere håndsrækninger ved at fremlægge en række initiativer, som skal kompensere erhvervsdrivende og selvstændige for de økonomiske tab, som pandemien medfører.

De forskelligartede kompensationsordninger favner bredt, og retter sig mod en forskellige virksomhedstyper. Der er således forskellige krav og forudsætninger, som virksomheden skal opfylde, før den kan kompenseres. Senest er der indført COVID-19 garantiordninger via Vækstfonden, som retter sig mod henholdsvis SMV’er og store virksomheder. Hovedtrækkene ved ordningerne er ens, da formålet er, at det skal være lettere for virksomheder, som har lidt økonomiske tab som følge af COVID-19, at opnå den fornødne finansiering til at klare sig igennem krisen.

Kvalifikationskravet til ordningerne, som indtil videre gælder frem til den 1. oktober 2020, er, at kreditværdige virksomheder i perioden fra 1. marts 2020 til og med den 30. september 2020 har lidt et tab på minimum 30% som følge af COVID-19. Garantiordningerne via Vækstfonden, som også gælder færøske samt grønlandske virksomheder, indeholder i hovedtræk følgende:

 • Garantien kan dække op til 70% af bankens potentielle tab. 
 • Det er muligt for virksomhederne at få garanti flere gang - dog kun én gang i samme periode.
 • Det opgjorte omsætningstab bestemmer det maksimale garantibeløb, da der ikke gives garanti for lånebeløb, som overskrider det opgjorte omsætningstab.
 • Garantien må ikke dække lån der anvendes til at afdrage på anden gæld til samme bank.
 • Garantien nedskrives lineært, årligt og har en løbetid på højest 7 år.
 • Garantiens pris er en stiftelsesprovision på 2.500 kr. samt en årlig provision som udgøres af 1 % af det beløb, som Vækstfonden garanterer for.

 • Elmann håber, at garantiordningerne har den ønskede effekt for de mange danske virksomheder, som har mistet store dele af omsætningen. En virksomhed i økonomisk krise medfører usikkerhed for ejere og medarbejdere, men også for kreditorer. Det er derfor helt afgørende, at der hurtigt skabes grundlag for holdbare løsninger, der kan begrænse tabene for de involverede parter. Du kan læse mere om Elmanns afdeling for insolvens og rekonstruktion, som rådgiver omkring de aktuelle problemstillinger, her.

  Kontakt:


  Finn Lynge Jepsen
  Advokat (H), Partner
  T: (+45) 33 34 78 04
  E: fij@elmann.dk


  Christian Tornvig Jensen
  Advokat (L), Partner
  T: (+45) 33 34 78 34
  M: (+45) 30 58 15 86
  E: ctj@elmann.dk