Søg

Linkedin

Karriere

English
Elmann følger nøje udviklingen angående COVID-19

Hos Elmann følger vi nøje udviklingen angående COVID-19 pandemien og rådgiver om relevante og nødvendige foranstaltninger i den forbindelse.

COVID-19 udvikler sig hastigt i Danmark, og med de nye tiltag, som er iværksat fra regeringens side, vil det komme til at berøre os alle på tværs af samfundet og i erhvervslivet.

Vigtig information og vejledning om, hvilke forholdsregler din virksomhed kan tage i forbindelse med COVID-19, finder du på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og hos Dansk Erhverv. Præcist hvilke følgevirkninger COVID-19 vil få og hvilke brancher, som vil blive mest udfordret, er svært at forudsige. Indenfor byggeriet er der særlig stor risiko for, at COVID-19 kan føre til forsinkelser og i værste fald lukning af virksomheder og tab af arbejdspladser.

Regeringen iværksætter derfor nu en hjælpepakke til virksomhederne, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19. På SKAT’s hjemmeside kan du finde nærmere information om hjælpepakken.

Økonomiske hjælpepakker kan ikke gøre det alene. Omhu, redelighed og samarbejde baner vejen for effektive løsninger i den vanskelige situation. Dette er et fælles ansvar, som påhviler alle parter og rådgivere.

Elmann rådgiver på specialistniveau private virksomheder og den offentlige sektor om alle emner inden for kommercielle aftaler, håndtering af kommercielle tvister og entrepriseret.