Søg

Linkedin

Karriere

English
Elmann bistår ejerforening i en sag om et altanprojekt

Elmann har bistået Ejerforeningen Harsdorffsvej 6.B på Frederiksberg i en sag om indsigelser mod et altanprojekt.

Altanprojektet blev med kvalificeret flertal vedtaget af ejerforeningens generalforsamling, hvor en stuelejlighed var eneste ejer imod forslaget. Stuelejligheden indbragte sagen for retten og påstod, at beslutningen var ugyldig, at ejerforeningen skulle betale erstatning, og at stuelejligheden skulle have ret til at opføre en altan med anden placering og udformning end de øvrige altaner.

Ejerforeningen blev frifundet fra alle påstande. Retten på Frederiksberg fandt, at gennemførelsen af altanprojektet ikke var i strid med lighedsgrundsætningen og ikke overskred den naboretlige tålegrænse, samt at der ikke var grundlag for erstatningskrav. Stuelejlighedens påstand om ret til at opføre en altan, som fraviger fra det eksisterende projekt, kunne ikke gennemtvinges af retten, da forslaget ikke var godkendt af generalforsamlingen.  

Retten lagde i sine præmisser særlig vægt på, at der er tale om en ejendom beliggende i hjertet af Frederiksberg, og at det er ganske sædvanligt og forventeligt, at der gennemføres altanprojekter i sådanne ældre ejendomme med visse gener til følge.

Ejerforeningen blev rådgivet af partner Kasper Westberg, som er specialiseret i fast ejendom.

Kontakt:


Kasper Westberg
Advokat (H), Partner
T: (+45) 33 34 78 12
M: (+45) 20 33 50 04
E: kwe@elmann.dk