Søg

Linkedin

Karriere

English
Elmann bistår udenlandske aktionærer i søgsmålet mod Thomas Borgen

Elmann bistår udenlandske aktionærer i søgsmålet mod den afskedigede adm. direktør i Danske Bank, Thomas Borgen.

Som en direkte udløber af hvidvaskskandalen i Danske Bank, har Elmann på vegne af 72 udenlandske institutionelle investorer - bestående af offentlige pensionskasser, kapitalforvaltere og investeringsfonde - udtaget stævning mod Thomas Borgen og indtalt krav på erstatning for et samlet beløb på i alt 2,671 mia. kr.

Grundlaget for kravet er, at driften i den estiske filial var uforsvarlig, og at Thomas Borgens viden om bankens mulige medvirken til hvidvask i væsentlig omfang ikke blev oplyst tilstrækkeligt og rettidigt til markedet. Dette støttes blandt andet af bankens egen advokatundersøgelse, som påviser, at Thomas Borgen flere år tidligere var blevet gjort opmærksom på, at forebyggelse af hvidvask og overholdelse af reglerne i den estiske filial var mangelfuld og utilstrækkelig.

Tilbageholdelsen af oplysningerne har medført, at aktiekursen i den relevante periode har været kunstigt høj og dermed forkert prissat. Investorer, som har erhvervet aktier i perioden, har derfor i tillid til ufyldestgørende oplysninger betalt for meget for aktierne og lidt betydelige tab.

Partnere og advokater i Elmann, Kasper Westberg og Finn Lynge Jepsen, fører sagen for investorerne.

Kontakt:


Finn Lynge Jepsen
Advokat (H), Partner
T: (+45) 33 34 78 04
E: fij@elmann.dk


Kasper Westberg
Advokat (H), Partner
T: (+45) 33 34 78 12
M: (+45) 20 33 50 04
E: kwe@elmann.dk