Søg

Linkedin

Karriere

English
Immaterielret (IPR) og markedsføring

Som virksomhed er det vigtigt at være opmærksom på de værdier, der knytter sig til immaterielle aktiver og rettigheder i form af varemærker, designs, navne og domænenavne, og behovet for at beskytte disse værdier bedst muligt gennem registrering, overvågning og konsekvent håndhævelse.

Elmann rådgiver og bistår med registrering, administration og håndhævelse af immaterielle rettigheder i ind- og udland via et stort internationalt netværk af dygtige og velrenommerede IPR advokater.

Elmann rådgiver dertil om IT-retlige og markedsføringsretlige spørgsmål og har særlig ekspertise indenfor digital markedsføring.

Vores ekspertise og rådgivning omfatter blandt andet:

 • Strategisk rådgivning om beskyttelse af rettigheder og revision af porteføljer
 • Varemærkeundersøgelser og clearing af nye navne og varemærker på globalt plan
 • Registrering, administration, fornyelse, overdragelse og overvågning af varemærker og designs i ind- og udland
 • Domæneklagesager og take-down fra sociale medier og handelsplatforme
 • Toldovervågning
 • Clearing af reklamer og reklamekoncepter, herunder rådgivning om sektorspecifik regulering (compliance)
 • Udformning og forhandling af kommercielle aftaler, herunder distributions-, licens-, produktionsaftaler.
 • Herudover bistår vi med at føre retssager og sager om foreløbige retsskridt (foreløbigt forbud og bevissikring) ved de danske domstole, og fører alle former for administrative sager, herunder indsigelses-, ophævelses- og ankesager for den danske Patent- og Varemærkemyndighed samt EU-varemærkemyndigheden (EUIPO).

  Kontakt:


  Tanya Meedom
  Advokat (L), Partner
  T: (+45) 33 43 21 07
  M: (+45) 21 18 18 38
  E: tme@elmann.dk