Søg

Linkedin

Karriere

English
Bo- og gaveafgiften i den nye finanslov

Regeringen foreslår at hæve afgiften til 15 pct. for generationsskifter.  

Forhandlingerne om den nye finanslov er i fuld gang. Regeringen har i finanslovsforslaget lagt op til at tilbagerulle lempelserne af bo- og gaveafgiften, så satsen for overdragelser med succession i forbindelse med generationsskifter stiger fra de nugældende 6 pct. til 15 pct. Det betyder, at der fremover skal betales bo- og gaveafgift på 15 pct. ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed som led i et generationsskifte.

Succession indebærer, at den som overtager den privatejede virksomhed også overtager den skattemæssige stilling fra den tidligere ejer. Beskatningen udskydes således til, at den nye ejer generationsskifter eller sælger på et senere tidspunkt, hvilket letter omkostningerne ved overdragelsen/overtagelsen. Der er ikke krav om, at succession vælges, men blot at betingelserne for succession er opfyldt for at kunne gøre gavn af skattefordelene. Har du spørgsmål til succession og betingelserne herfor, skal du tage kontakt til advokat og partner, Søren Ingerslev på sei@elmann.dk.

Udspillet til finansloven kan skræmme private virksomhedsejere til en forhastet overdragelse, men der er en række centrale forhold som virksomhedsejeren skal tage hensyn til inden et generationsskifte - eller ved en salgsforberedelse:

 • strategiske og kommercielle forhold,
 • strukturelle forhold,
 • finansielle forhold, og
 • organisatoriske forhold.
 • Forholdene er afgørende for, at salget eller generationsskiftet bliver en succes, og de bør indarbejdes i virksomheden i god tid inden overdragelsen.

  Elmann er blandt andet specialiserede i virksomhedsoverdragelse og kan give juridisk rådgivning, som kan sikre en succesfuld overdragelse af din virksomhed. Du er velkommen til at kontakte Søren for en uforpligtende drøftelse, hvis du går med generationsskifte i tankerne.

  Kontakt:


  Søren Ingerslev
  Advokat (L), LLM,
  MBA, Partner

  T: (+45) 33 34 78 03
  M: (+45) 30 31 94 51
  E: si@elmann.dk