Søg

Linkedin

Karriere

English
Skærpede regler om reelle ejere

Folketinget har 2. maj 2019 vedtaget et lovforslag om at skærpe reglerne om reelle ejere.

De nye bestemmelser er et led i indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering, og de skal bidrage til en øget gennemsigtighed omkring ejerforhold. Herved bliver muligheden for at danne alternative virksomhedskonstruktioner på baggrund af svigagtige intentioner yderligere formindsket.

De skærpede regler indbefatter:

 • At ejere af aktier m.m. har pligt til at forsyne selskabet med de oplysninger, der er nødvendige for at kunne identificere de reelle ejere.
 • At selskabet årligt skal undersøge, om de registrerede informationer om reelle ejere er forældede. Oplysninger fra undersøgelsen skal herefter fremlægges, når årsrapporten godkendes af selskabets ledelse.
 • At Erhvervsstyrelsen har mulighed for at sende selskaber til tvangsopløsning hvis der er fejl eller mangler i registreringen af reelle ejere, eller hvis selskabets pligt til at opbevare oplysning om reelle ejere forsømmes.
 •  

  Reglerne har pr. 1. juni 2019 øget Erhvervsstyrelsens muligheder for at tvangsopløse selskaber, hvis selskaber ikke efterlever de nugældende krav. De andre nye bestemmelser træder endeligt i kraft d. 10. januar 2020, og hvis man ikke efterlever kravene er der risiko for bøder og tvangsopløsning. Tag kontakt til advokat og partner, Søren Ingerslev på sei@elmann.dk, så kan Elmann være behjælpelige med at imødekomme de skærpede regler om reelle ejere.

  Kontakt:


  Søren Ingerslev
  Advokat (L), LLM,
  MBA, Partner

  T: (+45) 33 34 78 03
  M: (+45) 30 31 94 51
  E: si@elmann.dk