Søg

Linkedin

Karriere

English
Den nye ferielov

Hvad skal vi være opmærksomme på som medarbejdere og virksomhed, når den nye ferielov træder i kraft?

Den 25. januar vedtog Folketinget en ny ferielov. Ferieloven træder endeligt i kraft fra den 1. september 2020, men overgangen fra den gamle til den nye ferielov har betydning alleredeh fra d. 1. september 2019.

Den gamle ferielov, som vi kender den, er blevet moderniseret. Princippet om samtidighedsferie er en ny del af ferieloven som skal gøre det muligt at optjene betalt ferie fra første arbejdsdag efter den 1. september 2020 og afholde den blot en måned efter. Indførelsen af princippet om samtidighedsferie kan bibringe udfordringer for medarbejderne og arbejdsgiverne. Hvordan skal den nye ferielov håndteres i praksis, og hvordan får alle parter den mest optimale overgangsperiode?

Optjeningsåret i den nugældende ferielov løber i perioden fra d. 1. januar til d. 31. december. Den optjente ferie kan det efterfølgende år afholdes i perioden fra d. 1. maj til d. 30. april. I den nye ferielov er datoerne for optjeningsperioden rykket, så den løber fra d. 1. september til d. 31 august. Optjeningsperioden har en 12 måneders varighed ligesom den nugældende ferielov. Og den ændrer ikke på, at man optjener ret til 2,08 dage pr. måned, hvilket svarer til 25 feriedage om året. Det nye er, at ferien kan afholdes blot en måned efter, at den er blevet optjent, da ferieafholdelsesperioden forbliver den samme. Det betyder, hvis du er ny på arbejdsmarkedet, at du kan holde betalt ferie fra starten af din ansættelse.

Overgangsperioden

Inden den nye ferielov træder i kraft er der en overgangsperiode, da ansatte ellers ville have ret til op til ti ugers betalt ferie.

Den 1. maj 2020 får du op til 16,64 feriedage. Det er de feriedage, du optjener fra 1. januar 2019 til 31. august 2019. Hvis du har ferie, som du ikke bruger mellem 1. maj 2020 og 31. august 2020, bliver de automatisk overført til den nye ferielov og du kan som medarbejder derfor afholde ferien frem til den 31. december 2021. Dermed går dine optjente feriepenge ikke tabt. Overgangsperioden tilgodeser dermed begge parter i ansættelsesforholdet.

Mange principper fra den gamle ferielov går igen i den nye ferielov. Herunder at medarbejdere har ret til fem ugers betalt ferie om året, at betalt ferie optjenes som 2,08 dage om måneden, at feriebetalingen enten består af løn under ferie og ferietillæg eller af feriegodtgørelse, og at rammerne for feriens placering er uændrede.

Hvad nu?

Elmann anbefaler, at virksomheden gennemgår ansættelseskontrakterne med henblik på at sikre, at de ikke indeholder nogle forældede bestemmelser. Overgangsordningen medfører ikke nødvendigvis akut behov for ændringer i ansættelseskontrakten, såfremt det er anført i ansættelseskontrakten, at det er den til enhver tid gældende ferielov der følges. Vær samtidig opmærksom på, at den nye ferielov ikke regulerer retten til feriefridage, der alene er reguleret gennem aftaler og overenskomster.

Tag kontakt til os hvis du eller din virksomhed har spørgsmål eller brug for juridisk assistance.

Kontakt:


Henrik Græsdal
Advokat (L), Partner
T: (+45) 33 34 78 14
M: (+45) 51 74 01 99
E: hgr@elmann.dk