Søg

Linkedin

Karriere

English
Ændringer til Nasdaq Copenhagens Regler for Udstedere

Nasdaq Copenhagen har offentliggjort ændringer til Nasdaqs regler for udstedere af aktier og obligationer. De væsentligste ændringer i reglerne for udstedere af aktier er følgende:

 

 • Direktionens kompetence og erfaring i optagelsesbetingelserne: Personkredsen er udvidet, så kravet til udsteders kompetence og ledelse er opfyldt, hvis blot et direktionsmedlem har ansvar for offentliggørelse af information til markedet, og denne er kvalificeret på dette område. Det er således ikke længere et krav, at det skal være udsteders CEO eller CFO, som har dette ansvar, hvis et andet medlem af direktionen opfylder kravet.
 •  

 • Revisionspåtegninger: Det er præciseret, at revisionspåtegninger med anmærkninger til udsteders løbende drift, interne uregelmæssigheder eller øvrige anmærkninger er et eksempel på oplysningsforpligtelser omfattet af Markedsmisbrugsforordningens bestemmelser om offentliggørelse af intern viden. Såfremt udsteder modtager en revisionspåtegning med anmærkninger, skal det vurderes, om dette forhold udgør intern viden, som skal offentliggøres hurtigst muligt.
 •  

 • Transaktioner mellem nærtstående parter: Afsnittet om offentliggørelsespligt af transaktioner mellem nærtstående parter er udgået af reglerne for udstedere af aktier, idet forpligtelserne nu fremgår af Selskabslovens § 139d. Ifølge bestemmelsen i Selskabsloven skal der ske offentliggørelse af transaktionen, når dagsværdien af transaktionen udgør 10 % eller mere af de samlede aktiver eller 25 % af resultatet af den primære drift i henhold til seneste koncernregnskab. Herudover er det nu påkrævet, at væsentlige transaktioner mellem udsteder og dets nærtstående parter skal godkendes af generalforsamlingen, inden transaktionen gennemføres.
 •  

  Ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2019.

  Kontakt:


  Søren Ingerslev
  Advokat (L), LLM,
  MBA, Partner

  T: (+45) 33 34 78 03
  M: (+45) 30 31 94 51
  E: si@elmann.dk