Advokaterne Finn Lynge Jepsen og Christian Tornvig Jensen deltager i Gældsstyrelsens nyoprettede advokatpanel med henblik på at behandle de konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er kreditor og konkursrekvirent.

">

Søg

Linkedin

Karriere

English
Advokaterne Finn Lynge Jepsen og Christian Tornvig Jensen deltager i Gældsstyrelsens nyoprettede advokatpanel

Advokaterne Finn Lynge Jepsen og Christian Tornvig Jensen deltager i Gældsstyrelsens nyoprettede advokatpanel med henblik på at behandle de konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er kreditor og konkursrekvirent.

Formålet med oprettelsen af panelet bestående af advokater specialiseret indenfor insolvensret er at øge konkurrencen på området, så konkurssager med Gældsstyrelsen som rekvirent ikke udelukkende behandles af ét og samme advokatkontor. Desuden er formålet, at der i højere grad anvendes lokalkendte advokater til at tage sig af de lokale konkurssager. Begge hensyn giver god mening og borger for en mere effektiv og omkostningsmæssig løsning af konkurssagerne.

Ind til videre er anvendelsen af advokatpanelet begrænset til mindre og helt ukomplicerede sager. Men det vil være ønskeligt, at panelet vil blive anvendt i bredere omfang. Om advokatpanelet i forhold det eksisterende de facto monopol får den tilsigtede konkurrencemæssige virkning, vil tiden vise.

Om Elmann Advokatfirma
Elmanns insolvens- og procesafdeling beskæftiger 7-10 medarbejdere med mangeårig erfaring i behandling af konkursboer. Vi er 3 advokater, som hovedsageligt beskæftiger os med insolvensret. Elmann har investeret i og udviklet nødvendige og relevante IT-løsninger på insolvensområdet og sammen med den specialiserede afdeling, sikrer det en omkostningseffektiv bobehandling med fokus på så høj en dividende som muligt til kreditorerne. Afdelingen er velfungerende, specialiseret og er over en årrække etableret som en af Københavns betydende og meget effektive insolvensafdelinger.

Elmann er ikke fast advokat for de større finansielle virksomheder, der ofte optræder som panthavere og største kreditorer i boerne, og habilitetskonflikter i den forbindelse forekommer derfor ikke.

Kontakt:


Finn Lynge Jepsen
Advokat (H), Partner
T: (+45) 33 34 78 04
E: fij@elmann.dk


Christian Tornvig Jensen
Advokat (L), Juniorpartner
T: (+45) 33 34 78 34
M: (+45) 30 58 15 86
E: ctj@elmann.dk