Søg

Linkedin

Karriere

English
Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravet til anpartsselskaber

Folketinget har den 9. april 2019 vedtaget en ændring af selskabsloven, som medfører, at det ikke længere vil være muligt at stifte nye iværksætterselskaber. De eksisterende iværksætterselskaber er forpligtede til at gennemføre en omregistrering til et anpartsselskab med den for anpartsselskaber nødvendige selskabskapital senest 2 år efter lovens ikrafttræden.

 

Ligeledes er minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Nedsættelsen af kapitalkravet skal ses i sammenhæng med afskaffelsen af iværksætterselskaberne.

 

Ændringerne træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Kontakt:


Simon Jørgensen
Advokat
T: (+45) 33 34 78 26
M: (+45) 20 27 73 20
E: sij@elmann.dk