Søg

Linkedin

Karriere

English
Højesteretsafgørelser om valuarvurderinger af andelsboliger kan skabe usikkerhed på markedet

Onsdag faldt der afgørelse i højesteret i to sager ført af partner Kasper Westberg. Det drejer sig om andelsforeningen Blidahlund i Charlottenlund samt en andelsforening på Plantevej i Københavns Nordvest-kvarter, hvor sælgere af andelene har sagsøgt en valuar for at vurdere lejlighedernes værdi for lavt.

Det har Højesteret har nu besluttet ikke at give sælgerne medhold i ved at afgøre, at valuaren ikke kan drages til ansvar.

Tidligere på måneden omstødte Højesteret ellers landsrettens afgørelse i en lignende sag ført af Westberg, nemlig andelsforeningen Duegården på Frederiksberg hvor to købere af en andelslejlighed fik tilkendt erstatning for at have betalt overpris for lejligheder vurderet af en valuar.

Dommene, der frikender valuarerne, undrer vores partner Kasper Westberg.

”Sagerne var ikke identiske, men det er relativt uforståeligt, for i sagen om Plantevej var den gennemsnitlige afvigelse i skønserklæringen på 41,5 pct., hvilket er mere end de 38,6 pct. i Duegårdssagen, som ikke var en acceptabel afvigelse,” udtaler Westberg i Berlingske.

Han forudser, at som konsekvens af denne dom vil andelsboligmarkedet blive påvirket: ”Der kommer til at herske så stor usikkerhed om værdien af disse ejendomme, at det er uforsvarligt, fordi det medfører så store risici for folks privatøkonomi.”

Han mener derfor, at det bør overvejes at forbyde valuarvurderingssystemet, når højesteretsdommene viser, at disse store værdiudsving accepteres.

”Man har accepteret en retstilstand, hvor man i forhold til skønsmandens erklæring accepterer en afvigelse på 41,5 pct. og i forhold til den offentlige vurdering på 100 pct. for Plantevejs vedkommende. Det har ikke været lovgivers intention, og man overvejede allerede i 1989-1990 at afskaffe valuarvurderingssystemet på grund af frygt for usikkerhed om vurderingerne,” påpeger Westberg.

Du kan læse mere på Berlingske her.

Kontakt:


Kasper Westberg
Advokat (H), Partner
T: (+45) 33 34 78 12
M: (+45) 20 33 50 04
E: kwe@elmann.dk